PP MOSTEN

PP MOSTEN je termoplastický materiál, při pokojové teplotě tuhý, bez zápachu a bez chuti. Vykazuje vysoký stupeň krystalinity, vysokou teplotní stabilitu a odolnost proti většině chemických látek.

PP MOSTEN je díky svému nepolárnímu charakteru v širokém rozsahu teplot a koncentrací chemicky velmi stálý vůči roztokům anorganických solí, kyselin a zásad. Neodolává oxidačním činidlům (např. koncentrovaná kyselina dusičná, oleum, halogeny), v halogenovaných aromatických uhlovodících a v některých rozpouštědlech za zvýšených teplot bobtná. Navlhavost a nasákavost je velmi malá (0,2 %). Sorpce vody se týká pouze povrchu materiálu, lze ho proto použít i v prostředí s proměnnou relativní vlhkostí, aniž by docházelo k rozměrovým změnám výrobků či změnám mechanických vlastností. Při zpracování PP MOSTEN může způsobit obtíže vlhkost zkondenzovaná při přenosu materiálu z chladnějšího do teplejšího prostředí.

PP MOSTEN vykazuje dobré tepelněizolační vlastnosti. Teploty tání krystalických frakcí homopolymerů a blokových kopolymerů leží v rozmezí 160 – 168 °C. Teploty tání krystalických frakcí statistických kopolymerů leží v rozmezí 144 – 152 °C. Teplota skelného přechodu (Tg) činí u homopolymerů 0 °C. Pod bodem mrazu se homopolymery stávají křehkými. V oblasti minusových teplot je proto vhodnější použít kopolymery, které mají obecně teplotu skelného přechodu Tg posunutou k výrazně nižším hodnotám. V oblasti vysokých teplot lze PP MOSTEN používat trvale do 100 °C, tepelně stabilizované typy až do 105 °C. Stupeň tepelné stability všech typů PP MOSTEN je takový, že při obvyklém způsobu zpracování nedochází k významné degradaci materiálu.

Aplikace

Kompaundy

Směsi technických kompaundů pro automobilový a spotřební průmysl

Typy PP MOSTEN vhodné pro kompaundy se používají jako základní matrice pro výrobu směsí s různými druhy plniv. Kompaundy mohou být zpracovány vytlačováním, vstřikováním nebo termoformingem.

Číst více

Vlákna a netkané textilie

Netkané textilie vyráběné technologií spunbond, staplová vlákna, multifilamentní vlákna, příze

Vlákna vyráběná z PP MOSTEN se díky vysoké izotakticitě polymeru vyznačují vynikající pevností. Typy PP MOSTEN vhodné pro výrobu vláken jsou vyráběny v širokém rozmezí indexů toku taveniny a vyznačují se vysokou gelovou čistotou.

Číst více

Fólie

Jedno-/vícevrstvé a laminované lité fólie

Typy PP MOSTEN se s úspěchem používají pro výrobu tepelně tvářených fólií. Jejich aditivační systém zajišťuje stabilitu při zpracování a finálním použití. Typy PP MOSTEN pro výrobu fólií jsou homopolymery s úzkou distribucí molekulových hmotností obsahující kluzná činidla.

Číst více

Vstřikování

Nádoby na potraviny, tenkostěnné obaly, víčka a uzávěry, vědra, přepravky, průmyslové skladovací boxy a boxy na nářadí, domácí potřeby, hračky, kryty na autobaterie, autodíly

Produkty PP MOSTEN jsou všeobecně vysoce krystalické, vyznačují se vysokou tuhostí a jsou vhodné i k výrobě tenkostěnných produktů. Typy PP MOSTEN pro vstřikování jsou dostupné v širokém rozsahu indexů toku taveniny a některé z nich obsahují antistatické a nukleační činidlo umožňující zkrácení výrobního cyklu a dosažení vysoké transparence výrobků.

Číst více

Desky, trubky a profily

Tepelně tvářené desky pro technické aplikace, konstrukční desky pro svařované nádoby, rezervoáry a plavecké bazény, sanitární systémy, trubky a profily, korugované trubky

Typy PP MOSTEN vhodné pro vytlačování desek pro potravinářský a stavební průmysl jsou zpracovávány svařováním nebo termoformingem.

Číst více

Pásky

Tkané textilie pro domácnosti i průmysl (např. podklady koberců a velkoobjemové pytle), textilie pro použití v zemědělství, provazy a lana

Pásky vyráběné z PP MOSTEN se díky vysoké izotakticitě polymeru vyznačují vynikající pevností. Typy PP MOSTEN pro výrobu pásků vykazují vysokou gelovou čistotu. Jejich optimalizovaný stabilizační systém zajišťuje odolnost proti gas fadingu a degradaci.

Číst více