Logistika

BALENÍ, DODÁVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

PP MOSTEN se dodává v PE pytlích o hmotnosti 25 kg. Pytle jsou uloženy na paletách fixovaných smršťovací PE fólií. Fólie chrání výrobek proti poškození a zvyšuje jeho životnost. Ložené palety jsou určeny ke stohování maximálně do 2 vrstev. PP MOSTEN je nutné skladovat v suchém, větraném, zastřešeném skladu, jehož prostory jsou chráněny před přímými účinky slunečního záření. Doporučené rozmezí teplot ve skladu je -20 až +50 °C. Při nízkých teplotách je nutné dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s výrobky. Vzdálenost výrobku od zdroje tepla musí být nejméně 1 m. Doporučená doba skladování PP MOSTEN v uzavřených obalech za stanovených podmínek skladování je 1 rok. Při delším skladování je vhodné ověřit vlastnosti materiálu před jeho zpracováním.

V případě skladování při teplotách pod 20 °C se doporučuje kondicionovat materiál alespoň 24 hodin před zpracováním ve výrobní hale.
V případě výskytu povrchové vlhkosti se doporučuje sušení 1–2 hodiny při teplotě 90 až 100 °C.

Odbor Product Intelligence – Polyolefiny

SLUŽBY
• Poskytování základních informací o použití a technických údajů o vyráběných výrobcích
• Konzultace ke zpracovatelnosti HDPE LITEN a PP MOSTEN
• Účast na zkouškách na pracovišti zákazníka
• Zprostředkování analýz vzorků pro určení optimálního řešení
• Měření a interpretace tokového chování tavenin polymerů
• Řešení technických požadavků zákazníka
• Zadávání externích testů ve zkušebnách
• Zpracovávání materiálových specifikací a další produktové dokumentace
• Vývoj a změny v produktovém portfoliu

ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod

ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod je organizační součástí společnosti ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o. a má statut výzkumné, vývojové a výrobní organizace pracující na bázi kontraktů. Přestože většina výzkumných kontraktů pochází od většinového vlastníka, je institut připraven přijímat projekty od jiných tuzemských i zahraničních zákazníků. Kromě výzkumně-vývojové činnosti se zabývá výrobou koncentrátů aditiv pro plasty (barevných koncentrátů, koncentrátů stabilizátorů, speciálních kompozitů, materiálů se sníženou hořlavostí, antistatik, nukleačních a kluzných činidel a plniv atd.), prodejem polymerů a informačními a konzultačními službami.

Služby:

• Strukturní analýzy polymerních matric
• Analýzy chemických vlastností plastů a kompozitních materiálů
• Posouzení stability polymeru při zpracování
• Určení životnosti polymerní matrice metodami urychleného stárnutí
• Optimalizace stabilizačních receptur a jejich složek
• Stanovení dlouhodobých mechanických vlastností pomocí standardních zkoušek nebo alternativních metod na zkušebních vzorcích nebo produktech